Meditation at Basel

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญทำบุญบ้านกัลฯน้ำนิ่ง รอดอินทรา ณ เมือง บาเซิ่ล

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯน้ำนิ่ง รอดอินทรา จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีลห้า จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมี กัลฯน้ำนิ่ง  รอดอินทรา เป็นประธานนำกล่าว   จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ช่วงบ่ายพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนา ต่อด้วยพระอาจารย์นำนั่งปฏิบัติธรรมรอบบ่ายก่อนที่จะเป็นพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรมโดยมี  กัลฯน้ำนิ่ง รอดอินทรา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้น้อมนำถวายผ้าไตรจีวรและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆ ก่อนที่ พระอาจารย์จะกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร

ก่อนเสร็จพิธีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญ และรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้