Meditation at Geneva

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยพิธีเริ่มในช่วงสาย  กัลฯสุรินทร์ สุขสำราญ ได้เป็นตัวแทนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นพระอาจาย์นำนั่งสมาธิก่อนที่จะเป็นพิธีอาราธนาศีลห้า  ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลฯสุรินทร์ สุขสำราญ และ กัลฯบัวเผื่อน อาบสุวรรณ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนทุกท่านร่วมกันใส่บาตรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์

ภาคบ่ายพระอาจารย์กล่าวแสดงธรรมเทศนา และเป็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมี กัลฯสุภัตรา จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  คณะสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พร ก่อนเสร็จพิธี สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เพื่อไว้สำหรับตรึกระลึกนึกถึงบุญจากนั้นร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ และรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขออนุโมทนาบุญ กับลูกพระธัมฯทั่วโลก