พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนกันยายน 2558

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีเริ่มในเวลา 04.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ  จากนั้นร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์

ภาคสายพระอาจารย์และสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาด เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 จากนั้นเป็น

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

กัลฯจุฑามาศ หอมเนียม และกัลฯศศิธร กรดสุวรรณ เป็นประธานนำกล่าว

พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะ

กัลฯปทุมมา แซ่ปุง ซโตลล์ เป็นประธานนำกล่าว

พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

กัลฯอรุณี ศรีธรรม และ กัลฯสุธินีวรรณ บัวแก้ว เป็นประธานนำกล่าว

จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม พระอาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรแก่สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์และร่วมกันถวายภัตตาหารเพล

ทุกท่านที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป หลังจากเสร็จพิธีทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดรับบุญเก็บงานทำความสะอาดเสนาสนะเพื่อรองรับผู้มีบุญมาใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้