Meditation at Biel

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดบ้าน  ของกัลฯโสพิศ  เจอร์มัน  ณ เมือง เบียน

พิธีเริ่มในช่วงสายกัลฯโสพิศ  เจอร์มัน จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีลห้า สวดเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้าน  

จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลฯโสพิศ  เจอร์มันเป็นประธานนำกล่าว   และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมต่างก่อนที่ พระอาจารย์จะกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร

ช่วงบ่ายพระอาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการรักษาศีล 5 และวิธีการสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนา จากนั้นทุกๆท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมต่าง สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติใจในบุญที่ได้ร่วมกันทำ

ก่อนเสร็จพิธีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญ

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้