Meditation at Thurgau

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558  คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดทำบุญร้านอาหารประจำปีที่ร้านกัลฯ กัญจนี ภัทรเวชวงศ์ ณ เมือง ทูรก์เกา

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ จากนั้น กัลฯกัญจนี ภัทรเวชวงศ์ ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีอาราธนาศีลห้า จากนั้นคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์

ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมี กัลฯกัญจนี ภัทรเวชวงศ์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นพระอาจารย์  ให้พร  และมอบของที่ระลึกแก่สาธุชน   และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์  ก่อนเสร็จพิธีทุกท่านร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ตรึกระลึกนึกถึงบุญ

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้