พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนธันวาคม 2558

เมื่ออาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ได้จัดงานพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนธันวาคม พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 3.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยพร้อมกันบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านช่องทางดีเอ็มซี และร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นพระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญและจัดสหวาระเดือนเกิด เสร็จพิธีในภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ 

  ช่วงสาย  สาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมกับวัดพระธรรมกายและร่วมพิธีปิดแผ่นทองเสาสุวรรณรัตนอินทขริล ผ่านช่องทางดีเอ็มซี ต่อด้วยพิธีร่วมพิธีมอบปัจจัยกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ 189 วัดสาขาทั่วโลกเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ต่อด้วยเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลฯต้อย ซัมเบลลิ และกัลฯจารุณี มิเลสซิ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอุปกรณ์กันหนาวโดยมีกัลฯคริสมาศ โบราณมูล และกัลฯน้ำนิ่ง รอดอินทรา เป็นประธานนำกล่าว ต่ออด้วยพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชโดยมีกัลฯสุพัตรา วิยะแมงค์ เป็นประธานนำกล่าว และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลฯทองศรี วิลด์ วงศ์งาม  เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นพระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร และร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ และได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

จากนั้นลูกหลานหลวงปู่ทุกท่านร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และบันทึกภาพประวัติศาสตร์ เสร็จพิธีลูกพระธัมฯทุกท่านต่างปลื้มปิติใจในบุญที่ได้มาปฏิบัติบูชาข้าวพระต้นเดือน ในครั้งนี้

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขออนุโมทนาบุญ กับลูกพระธัมฯทั่วโลก