Meditation at Basel

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดสวดอภิธรรม ที่ บ้านกัลฯทองศรี วิลด์ วงศ์งาม  ณ เมือง บาเซิ่ล

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯทองศรี วิลด์ วงศ์งาม จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีล

จากนั้นพระอาจารย์สวดอภิธรรมให้กับญาติผู้ล่วงลับ สาธุชนถวายผ้าบังสุกุลต่อด้วยพระอาจารย์ชักผ้าบังสุกุล สาธุชนถวายไทยธรรม จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลฯทองศรี วิลด์ วงศ์งาม เป็นประธานนำกล่าว   จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ช่วงบ่ายเริ่มด้วยพระอาจารย์แสดงพระธรรมเทศนา ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้น้อมนำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆ  พระอาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร 

ก่อนเสร็จพิธีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญ

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้