พิธีปุปพเปตพลี

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมให้กับญาติผู้ล่วงลับ

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯสมพิศ นิ่มนวล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีล จากนั้นพระอาจารย์สวดอภิธรรมให้กับญาติผู้ล่วงลับ สาธุชนถวายผ้าบังสุกุลต่อด้วยพระอาจารย์ชักผ้าบังสุกุล สาธุชนถวายไทยธรรม
จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลฯสมพิศ นิ่มนวล เป็นประธานนำกล่าว   และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์ ก่อนเสร็จพิธีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญ

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้