ธุดงค์ปีใหม่สวดมนต์ข้ามปี พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนมกราคม

เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดกิจกรรมงานบุญอยู่ธุดงค์ปีใหม่ขึ้น มีการปฏิบัติธรรมโดยฟังธรรมจากพระอาจารย์ ตลอดทั้งภาคเช้า สาย บ่าย ทำให้สาธุชนที่มาอยู่ธุดงค์ได้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น ใจนิ่ง ตัวเบาสบาย และได้เข้าใจธรรมะมากขึ้น ในพิธีกรรมภาคค่ำเริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ โดยมีกัลฯ ทองศรี วิลด์ วงษ์งามและกัลฯ น้ำค้าง เฟรย์ เป็นผู้อัญเชิญพระบรมธาตุ

จากนั้นตัวแทนถวายพานพุ่มคือกัลฯ เสาวนิตย์ คงจิตต์แผ้ว ,กัลฯดาวรุ่ง โสมรฐิติ ,กัลฯบุญเทียม สิงห์อ่อน ,กัลฯนันทา โอลันดิน ,กัลฯอารี ไทรสาหร่าย และกัลฯอลิซ่า เฟส และตัวแทนถวายพานดอกไม้คือ กัลฯ อุดมพร ชินเลอร์ ราชาวงษ์และกัลฯ จุฑามาศ หอมเนียม เป็นประธานวางสักการะพระบรมธาตุ จากนั้นเป็นพิธีถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยโดยมีกัลฯ นกแก้ว กันเตอร์และกัลฯ ประเทือง โบราณมูล เป็นประธานนำกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ และ,กัลฯวันเพ็ญ เปเปอร์ ,กัลฯรัศนี ชิมเมอร์มันท์ ,กัลฯอรุณี วงษ์เสริมหิรัญ และกัลฯรัชนีวรรณ สเตรเบลเป็นตัวแทนถวายดอกไม้

พระอาจารย์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเย็นและสวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรร่วมกัน จากนั้นได้มีพิธีจุดโคมประทีปและวางประทีปสักการะถวายเป็นพุทธบูชาและต่อด้วยพิธีสวดมนต์ข้ามปีจำนวน 108 จบ จากนั้นก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตแผ่เมตตาก่อนที่จะไปหลับในอู่ทะเลบุญ

พอถึงเวลาธรรมกาย 3.20 น.ตามเวลาท้องถิ่นได้มีพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับประเทศไทยผ่านช่องทางดีเอ็มซี จากนั้นสวดมนต์ทำวัตรเช้าและพระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าประจำเดือนมกราคมโดยมีกัลฯ ประเทือง โบราณมูลและ กัลฯ สมบูรณ์ ภูผ่านแก้ว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ต่อด้วยพิธีถวายคิลานเภสัชโดยมี กัลฯ ฉัตรฤทัย โตโฉม และ กัลฯ สุพัตรา วิยะแมงค์เป็นประธานนำกล่าว ต่อด้วยพิธีถวายยานพาหนะโดยมีกัลฯ สุชาดา ชาวบางพลี เป็นประธานนำกล่าวจากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลฯ ดวงดาว ศรีจันทร์อ่อน และ กัลฯนกแก้ว กันเตอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะสงฆ์กล่าวสัมทนียกถาและให้พร ต่อด้วยสหวาระเดือนเกิดสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนมกราคม และพิธ๊ตักบาตรปีใหม่ก่อนที่จะถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ช่วงสายเป็นพิธีตัดริบบิ้นประตู่แห่งความสุขภายในโดยมีกัลฯ ประเทือง โบราณมูล ,กัลฯ คริสต์มาศ โบราณมูล ,กัลฯ อารี ไทรสาหร่าย และกัลฯ ปทุมมา ซโตลล์ แซ่ปุง  เป็นตัวแทนตัดริ้บบิ้น จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันชมประมวลภาพงานบุญประจำปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญได้ร่วมสั่งสมกันมาตลอดทั้งปีก่อนที่สาธุชนจะเดินทางกลับได้ร่วมกันถ่ายรูปหมู่และมอบของที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้กับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญบูชาข้าวพระเดือนนี้

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้