Meditation at Basel

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดปฏิบัติธรรม ที่ บ้านกัลฯนกแก้ว กันเตอร์  ณ เมือง บาเซิ่ล

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯนกแก้ว กันเตอร์ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีล จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

โดยมี กัลฯนกแก้ว กันเตอร์ และกัลฯสุชาดา ชาวบางพลีเป็นประธานนำกล่าว   จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ช่วงบ่ายเริ่มด้วยพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนา ต่อด้วยนั่งสมาธิกลั่นกาย ใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆ ก่อนที่ พระอาจารย์จะกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร 

ก่อนเสร็จพิธีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญ

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้