พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ในเวลา 03.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า พระครูภาวนาวิริยกิจ ให้โอวาท พร้อมแจ้งข่าวสารงานบุญ จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์และจัดสหวาระเดือนเกิดสำหรับท่านที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ แล้วพร้อมใจกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์

ภาคสายพระอาจารย์และสาธุชนผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาด เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ

หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5  พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยมีประธานนำกล่าวได้แก่ กัลฯสุกัญญา โวลฟ์ แซ่ลี้ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

พิธีกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป มี กัลฯเปรมฤทัย พิจารณ์โสภณ และ กัลฯส่องแสง โพธิ์พรหม เป็นประธานนำกล่าว

พิธีถวายยานพาหนะ มี กัลฯปทุมมา แซ่ปุง ซโตลล์ เป็นประธานนำกล่าว

พิธีถวายถวายคิลานเภสัช มี กัลฯทองศรี วงศ์งามวิลด์ เป็นประธานนำกล่าว

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน มี กัลฯกัลฯบรรจง ท้อยเชอร์ เป็นประธานกล่าวนำ

จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิริยกิจกล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรแก่สาธุชนผู้มีบุญ ต่อด้วยทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ทุกท่านที่มาร่วมพิธีบูชาข้าวพระครั้งนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป หลังจากเสร็จพิธีทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของวัด รับบุญเก็บงานทำความสะอาดเสนาสนะเพื่อรองรับผู้มีบุญที่จะมาใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา ณ โอกาสนี้