พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนมีนาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ  พิธีเริ่มในเวลา 03.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทย ผ่านทางช่อง ดีเอ็มซี จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ  จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์และจัดสหวาระเดือนเกิดต่อด้วยถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์ก่อนจะร่วมกันรับประทานอาหารเช้าอย่างอิ่มอร่อย

ภาคสายพระอาจารย์และสาธุชนผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ จากนั้นสาธุชนได้พร้อมใจกันอาราธนาศีล 5 และกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างวัดประจำเดือนมีนาคมมี กัลฯรุ่งนภา บาโฮเฟ่น เป็นประธานนำกล่าว

พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะ มี กัลฯลำไพร กราซเซ่อร์  เป็นประธานนำกล่าว

พิธีถวายกล่าวคำภัตตาหารเป็นสังฆทาน มี กัลฯจินตนา หงส์ขาว และ กัลฯสำรวย อาวาชินี เป็นประธานกล่าว

จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระอาจารย์ และพระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรแก่สาธุชนผู้มีบุญ แล้วสาธุชนก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ทุกท่านที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป หลังจากเสร็จพิธีทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดรับบุญเก็บงานทำความสะอาดเสนาสนะเพื่อรองรับผู้มีบุญที่จะมาใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้