Meditation in Basel 19.04.2558

วันอาทิตย์ที่ 19  เมษายน พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  สวดอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่บ้านกัลฯนกแก้ว กันเตอร์  ณ เมือง บาเซิ่ล

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญเพื่ออุทิศแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ   ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีลห้า จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน   จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ช่วงบ่ายพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการพิธีแผ่บุญกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ และอธิบายถึงบุญที่จะส่งไปให้กับญาติๆที่ได้จากโลกนี้ไป จากนั้นเป็นพิธีสวดอภิธรรมต่อด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้น้อมนำถวายผ้าบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมต่าง ก่อนที่ พระอาจารย์จะกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร

ก่อนเสร็จพิธีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญ และรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้