พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนเมษายน 2559

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ  พิธีเริ่มในเวลา 04.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ  จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์และจัดสหวาระเดือนเกิด ต่อด้วยถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์ก่อนจะร่วมกันรับประทานอาหารเช้าอย่างอิ่มอร่อย

ภาคสายพระอาจารย์และสาธุชนผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ และพร้อมใจกันพิธีอาราธนาศีล 5 แล้วกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างวัดประจำเดือนเมษายนโดยมี กัลฯต้อย ซัมเบลลิ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

พิธีถวายกล่าวคำภัตตาหารเป็นสังฆทาน มี กัลฯประเทือง โบราณมูล เป็นประธานกล่าวนำ

จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะพระอาจารย์ จากนั้นพระอาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรแก่สาธุชนผู้มีบุญ จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ทุกท่านที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป หลังจากเสร็จพิธีทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดรับบุญเก็บงานทำความสะอาดเสนาสนะเพื่อรองรับผู้มีบุญมาใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้