ปฏิบัติบูชาเนื่องในวันละสังขารของคุณยายฯ

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เนื่องในวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์ฯ  พิธีเริ่มในเวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายพานธูปเทียนแพ พานพุ่มและพานดอกไม้สักการะหน้ารูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ จากนั้นสาธุชนได้พร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์ฯ แล้วจึงเป็นพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาธรรมคุณยายฯ จากนั้นจึงถ่ายภาพหมู่และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

ลูกหลานคุณยายฯ ทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม เพื่อบูชาธรรมคุณยายฯ และสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป หลังจากเสร็จพิธีทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัด โดยการรับบุญเก็บงานทำความสะอาดเสนาสนะ เพื่อรองรับผู้มีบุญที่จะมาใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งต่อไป

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้