โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทรุ่นที่ 4

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดบรรพชาสามเณร รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. – 7 ส.ค. 2559

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พระอาจารย์และผู้ปกครอง ประกอบพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ในระหว่างการอบรม นาคธรรมทายาทได้สวดมนต์ นั่งสมาธิ และฝึกซ้อมคำขอบรรพชา ได้ฝึกห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย  คือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา และสมาธิ ซึ่งนาคธรรมทายาทก็ปฏิบัติอย่างตั้งใจและสนุกสนานร่าเริงกันทุกคน

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันบรรพชาเป็นสามเณร โดยพิธีได้เริ่มเวลา 9.00 น.โดยประมาณ ได้มีพิธีเวียนประทักษิณ พิธีขอขมาผู้ปกครอง และเมื่อบวชเสร็จ ได้มีพิธีตักบาตรสามเณรใหม่

เมื่อเป็นสามเณรแล้ว ก็ได้ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิกันมากขึ้น ทั้งในห้องปฏิบัติธรรมและนอกสถานที่ ได้ฝึกการ ยืน เดิน นั่ง นอน การอยู่แบบสมณะ สามเณรก็ตั้งใจฝึกตนให้สมเป็นเหล่ากอสมณะ เป็นเนื้อนาบุญของญาติโยม

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันลาสิกขา โดยพิธีเริ่มในเวลา 13.00 น. พระภิกษุสามเณรและสาธุชน ร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมกัน 3 จบ หลังจากนั้น สามเณรกล่าวคำลาสิกขา และอาราธนาศีล 5 จากนั้นธรรมทายาท ได้มอบดอกไม้แด่ผู้ปกครอง

ทุกท่านที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป หลังจากเสร็จพิธีทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดรับบุญเก็บงานทำความสะอาดเสนาสนะเพื่อรองรับผู้มีบุญมาใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้