August 2016

ประมวลภาพกิจกรรมงานบุญตลอดเดือนสิงหาคม ณ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ พิธีบูชาข้าวพระ , โครงการบรรพชาสามเณรธรรมทาย รุ่นที่ 4 , ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร เมือง บาเซิล , พิธีทำบุญปุพพเปตพลี ณ เมือง เจนีวา