พิธีสวดพระอภิธรรม กัลฯ จิตรา พุ่มไพจิตร

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีสวดพระอภิธรรม 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย ได้ร่วมกันจัดพิธีสวดพระอภิธรรม แด่ กัลฯจิตรา พุ่มไพจิตร ผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นยอดนักสร้างบารมี ผู้ร่วมสร้าง ร่วมสถาปนา วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ มาโดยตลอดและการที่คณะเพื่อนกัลยาณมิตรได้มาร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ต่างได้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน และจะรีบเร่งสั่งสมความดี สร้างบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป เพราะเมื่อละจากอัตตภาพนี้ไปแล้ว สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือ บุญ และ บาป และเมื่อเราได้สั่งสมบุญ สั่งสมความดีไว้เยอะๆแล้ว เราจะได้มีสุคติเป็นที่ไป

และหลังจากเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลได้ คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร อีกด้วย

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้