วันครูวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยคณะเจ้าภาพได้น้อมนำพานพุ่ม ดอกไม้ ธูป เทียน แพ ขึ้นสักการะ หน้ารูปเหมือน พระมงคลเทพมุนี จากนั้น พระอาจารย์ได้นำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และนำปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็น ปฏิบัติบูชา แด่ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

เมื่อกาย วาจา ใส เป็นสมาธิดีแล้ว สาธุชนได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นลำดับสืบไป 

ในภาคบ่าย ได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร และปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกครั้ง ในภาคค่ำได้จุดเทียนประทีป สวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมร่วมกัน ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งนักที่คณะกัลยาณมิตรได้มาวัด ได้มาปฏิบัติบูชา ทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา กันตลอดทั้งวัน ทุกๆคนต่างมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเบิกบานในบุญ และมีกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมตามอย่าง พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ตลอดชีวิตสืบไป

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้