Geneva International Meditation Center

ปรบมือรัวๆ! ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวาจัดนั่งสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นด้วยภาษาฝรั่งเศส

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Meditation Center) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดบรรยายธรรมและสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น จำนวน 20 คน โดยมีพระอาจารย์ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร เมตตาบรรยายเรื่องประโยชน์ของสมาธิเบื้องต้น จากนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนั่งสมาธิ

ผู้เข้าร่วมทุกคนต่างประทับใจในเนื้อหาที่พระอาจารย์บรรยาย และเข้าใจถึงวิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้น รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากสมาธิ พระอาจารย์ได้สอนให้นึกคำภาวนา “สัมมา อะระหัง” วางใจที่กลางกาย หลายท่านใจสงบนิ่ง รู้สึกตัวเบาลอยขยาย สัมผัสได้ถึงความสุขภายใน ทำให้ผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคนพร้อมใจกันปรบมือเสียงดังกึกก้องเพื่อขอบคุณทีมงานผู้จัดกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา จัดให้มีคอร์สบรรยายธรรมและสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นด้วยภาษาฝรั่งเศสเป็นประจำทุกเดือน โดยมีกัลยาณมิตรซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวไทยที่เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสรับบุญเป็นผู้แปล