Geneva International Meditation Center

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ จัดบรรยายธรรมและสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร บรรยายธรรมหัวข้อ “Life balance” หรือ “สร้างสมดุลชีวิตด้วยสมาธิ” มีผู้เข้าร่วม 21 คนโดยมีเจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟเข้าฟังและร่วมนั่งสมาธิด้วย ทุกท่านต่างชื่นชอบหลักธรรมในการสร้างสมดุลชีวิตด้วยการฝึกสมาธิ ทำให้มีผลการนั่งที่ดีคือ รู้สึกผ่อนคลาย ใจสงบ มีความสุขภายในและสนใจกลับไปนั่งสมาธิต่อที่บ้าน พร้อมแจ้งความประสงค์สำหรับมานั่งสมาธิในครั้งต่อไปด้วย