Meditation at Webster University

มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ในเจนีวา นำการทำสมาธิสู่ห้องเรียนให้นักศึกษาปฏิบัติจริง พร้อมขยายผลแก่ผู้สนใจหลังมีผลตอบรับดี

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ (Webster University) วิทยาเขตเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (Geneva Campus) ได้นิมนต์พระ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Meditation Center) สอนการทำสมาธิแก่นักศึกษาคณะจิตวิทยา จำนวน 17 คน

เริ่มด้วยพระอาจารย์บรรยายภาคทฤษฎีหัวข้อ”สุขจากสมาธิ” จากนั้นเป็นการปฏิบัติจริง โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมล้วนมีประสบการณ์ภายในที่ดี เช่น เกิดความสุขภายใน บางคนมีความนิ่งได้นาน รู้สึกตัวเบา อารมณ์สบาย

จากผลตอบรับที่ดีนี้ทำให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความยินดีและขอให้มีการจัดนั่งสมาธิอีก โดยจะขยายห้องเรียนและเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมนั่งสมาธิด้วย