พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนพฤษภาคม 2558

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ  พิธีเริ่มในเวลา 04.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทย ผ่านทางช่อง ดีเอ็มซี จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ  จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์และจัดสหวาระเดือนเกิด
ต่อด้วยถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์ก่อนจะร่วมกันรับประทานอาหารเช้าอย่างอิ่มอร่อย

ภาคสายพระอาจารย์และสาธุชนผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยมีประธานนำกล่าวได้แก่ กัลฯจริยา ชวาร์เกอร์ และกัลฯมัคก์ ชวาร์เกอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายผ้าม่านโดยมี กัลฯทองศรี วงศ์งามวิลดิ์ เป็นประธานนำกล่าว ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายถวายคิลานเภสัชโดยมี กัลฯจนา เย็นหอม และจากนั้นเป็นพิธีถวายกล่าวคำภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลฯอารี ไทรสาหร่าย เป็นประธานกล่าวนำ จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะพระอาจารย์จากนั้นพระอาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรแก่สาธุชนผู้มีบุญ ต่อด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมบุญตัดริ้บบิ้นเปิดผ้าม่านห้องปฏิบัติธรรมเพื่อป้องกันแสงแดดเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ทุกท่านที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป หลังจากเสร็จพิธีทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดรับบุญเก็บงานทำความสะอาดเสนาสนะเพื่อรองรับผู้มีบุญมาใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้