Novice No.3

โครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 3 โดยได้มีน้องๆจากทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ซึ่งมีทั้งโซนภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอิตาลี แต่น้องๆแม้จะพูดคุยกันละภาษาแต่ก็อยู่ฝึกฝนอบรมตนเองได้อย่างมีความสุข และสามัคคี พร้อมทั้งมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีได้เห็นดวงแก้วใสสว่างที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7