พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนกรกฎาคม 2558

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีเริ่มในเวลา 04.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทย ผ่านทางช่อง ดีเอ็มซี จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ  จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์และจัดสหวาระเดือนเกิดต่อด้วยถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์ก่อนจะร่วมกันรับประทานอาหารเช้าอย่างอิ่มอร่อย

ภาคสายพระอาจารย์และสาธุชนผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวได้แก่ กัลฯอเล็กซ์  ฟาซอเลทตี้ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรมโดยมี กัลฯทองศรี  วงศ์งาม เป็นประธานนำกล่าว ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมี กัลฯสมพิศ  นิ่มนวล เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นพระอาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรแก่สาธุชนผู้มีบุญ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ทุกท่านที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป หลังจากเสร็จพิธีทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดรับบุญเก็บงานทำความสะอาดเสนาสนะเพื่อรองรับผู้มีบุญมาใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้