Meditation in Thun 13.06.2558

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  ทำบุญครบ 100 วันให้กับกัล ฯโอเล่ พรีเดอร์เซ่นผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่บ้านกัลฯ เขมิกา พรีเดอเซ่น ณ เมือง ทูน

โดยพิธีเริ่มในช่วงสาย พระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเพิ่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอากพร้อมที่จะส่งบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับ จากนั้น กัลฯเขมิกา พีเดอร์เซ่น และกัลฯยุพิน ไรม์เพรคห์ ได้เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นสาธุชนได้อาราธนาศีลห้าพร้อมกัน ก่อนพระอาจารย์จะสวดอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ร่วมจากนั้นเป็นพธีกล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรมโดยมี กัลฯยุพิน ไรม์เพรคห์ เป็นประธานนำกล่าว
และพิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลฯเขมิกา พีเดอร์เซ่น  เป็นประธานนำกล่าว  พระอาจารย์ได้สวดบทถวายพรพระ และสัมโมทนียคถา จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ภาคบ่ายสาธุชนได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ พร้อมได้ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก และร่วมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้