Meditation in Zurich 14.06.2558

วันอาทิตย์ที่ 14  มิถุนายน พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  ทำบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดกัลฯศิริรัตน์ คัมม์  ณ เมือง ซูริค

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ   ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีลห้า สวดเจริญพุทธมนต์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลฯศิริรัตน์ คัมม์    เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ช่วงบ่ายพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการสั่งสมบุญสร้างควมาดี จากนั้นเป็นพิธีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้น้อมนำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆ ก่อนที่ พระอาจารย์จะกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร  จากนั้นพระอาจารย์ก็ได้สอนธรรมศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า ก่อนเสร็จพิธีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญ

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้