Dhamma Study

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558  พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้พาสาธุชนไปสอบธรรมศึกษาทั้งชั้นตรีและชั้นโท ณ วัดศรีนครินทรวาราม เมืองโซโลธูร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพมุนี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติโมลี เจ้าสำนักพุทธศาสนศึกษาและประธานคณะกรรมการอำนวยการ กล่าวถวายรายงาน และอ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง ก่อนจะเปิดซองบรรจุข้อสอบและดำเนินการสอบโดยมีพระอาจารย์จากวัดศรีนครินทรวราราม วัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ และวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์เป็นกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบในครั้งนี้ โดยวิชาแรกเป็นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ส่วนภาคบ่ายเป็นวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี จากนั้นเป็นวิชาวินัยบัญญัติ หลังจากสอบเสร็จ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประกาศผล โดยผู้เข้าสอบจากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้คะแนนสูงสุดในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ได้รับมอบของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณ พระเทพมุนี จากนั้นได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกในการสอบครั้งนี้

ลูกพระเทพฯสวิตเซอร์แลนด์อนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้