พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนสิงหาคม 2558

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีหล่อเทียนพรรษา  พิธีเริ่มในเวลา 04.30 น. พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทยผ่านช่องทางดีเอ็มซี จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ และร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ต่อด้วยการจัดสหวาระเดือนเกิดสำหรับผู้ที่มีวาระวันคล้ายวันเกิดเดือนสิงหาคม จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันไปถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์ก่อนจะร่วมกันรับประทานอาหารเช้าอย่างอิ่มอร่อย

ภาคสายพระอาจารย์และสาธุชนผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญเพื่อประกอบพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีกัลฯสมบูรณ์ ภูผ่านแก้ว และกัลป์ฯลำไพร ภูบุญศรี  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ต่อด้วยพิธีถวายกล่าวคำภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลฯยุพิน ไรม์เพรค และกัลฯเขมิกา พรีเดอร์เซ่น เป็นประธานนำกล่าว จากนั้นพระอาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรแก่สาธุชนผู้มีบุญ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จากนั้นได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ภาคบ่ายในเวลา12.45น.เป็นพิธีแห่เทียนพรรษา ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนัตชัย จากนั้นเป็นพิธีถวายเทียนพรรษา โดยมีกัลฯอารี ไทรสาหร่าย และกัลฯพรพิมล vonlanthen เป็นประธานนำกล่าว ต่อด้วยพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน โดยมี กัลฯปทุมมา แซ่ปุง ชโตลล์ และกัลฯปกรรัตน์ ชัยสงคราม เป็นประธานนำกล่าว

จากนั้นสามเณร ได้กล่าวความประทับใจในการบรรพชาครั้งนี้ และประธานสงฆ์ได้มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่สามเณร ก่อนที่จะได้รับชมวีดีโอประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา จากนั้นเป็นพิธีคืนคนดีสู่อ้อมกอดมารดาบิดา

ปิดท้ายด้วยประธานสงฆ์มอบผ้าไตรจักรพรรดิ แด่ประธานกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2558 เพื่อนำไปอธิษฐานจิต ต่อจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระเป็นลำดับสุดท้ายเป็นอันเสร็จพิธี

ทุกท่านที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป หลังจากเสร็จพิธีทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดรับบุญเก็บงานทำความสะอาดเสนาสนะเพื่อรองรับผู้มีบุญมาใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้