พิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบรอบ 3 ปี

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบรอบ 2 ปี วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ โดยพิธีเริ่มเวลา 9.30 น.โดยกัลฯดอกไม้ โกเบล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยก่อนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในครั้งนี้ ต่อด้วยพิธีอาราธนาศีล 5 และฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรมโดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลฯคิส ลีมาเคอร์ และกัลป์ฯศิริรัตน์ คัมม์ ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีกัลฯบรรจง ท้อยเชอร์ และ กัลฯชนิตา พันธ์น้อย  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ต่อด้วยพิธีล่าวคำถวายยาภัตตาหารโดยมีกัลฯมัณฑา รุจิรนันท์ และกัลฯน้ำค้าง วงษ์สุดตา เป็นประธานนำกล่าว จากนั้นสาธุชน ได้ร่วมกันถวาย จตุปัจจัยไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ จากนั้นพระอาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรแก่สาธุชนผู้มีบุญ จากนั้นเป็นพิธีตักบาตร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์ และ รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองครบรอบ 3 ปี วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์โดยมีริ้วขบวนผ้าป่าเดินทางสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิกลั่นกายวาใจให้ใสสะอาด ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายป่า โดยมีกัลฯบานเย็น ศรีสนอง และกัลฯปทุมมา แซ่ปุง ชโตลล์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ต่อด้วยพระอาจารย์พิจารณาผ้าป่า จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายห้องพระผู้ปราบมารโดยมี กัลป์ฯเขมิกา พีเดอเซน และ กัลฯยุพิน สนั่นเอื้อ เป็นประธานนำกล่าว จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายห้องปฏิบัติธรรมโดยมีกัลฯจนา เย็นหอม และ กัลฯสมบูรณ์ ภูผ่านแก้ว เป็นประธานนำกล่าว จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายห้องสมุดโดยมี กัลป์ฯทองศรี วงศ์งาม และ กัลฯปฤดา ชโวป จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายหอฉันคุณยายโดยมี กัลป์ฯจุฑามาศ หอมเนียม และ กัลฯอารี ไทรสาหร่าย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าละจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆ จากนั้นพระอาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรแก่สาธุชนผู้มีบุญ จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกัน ตัดริบบิ้น เปิดห้องปฏิบัติธรรม ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องพระผู้ปราบมาร ห้องสมุด และหอฉันคุณยาย ก่อนที่จะช่วยกันเก็บงาน และ เดินทางกลับ ทุกท่านที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระเทพฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้