The Celebration of 7th Anniversary of Dhammakaya Switzerland

Thai Supatra Restaurant & Cafe

สวิตเซอร์แลนด์จัด One Day Meditation Retreat มีนานาชาติกว่า 30 คนเข้าร่วม วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ร่วมกับ ร้านอาหารไทยสุพัตรา (Thai Supatra Restaurant & Cafe) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรม One Day Meditation Retreat โดยมีพระอาจารย์วิชัย ปุณณธัมโม บรรยายธรรมหัวข้อ Mindfulness Meditation

Geneva International Meditation Center

ปรบมือรัวๆ! ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวาจัดนั่งสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นด้วยภาษาฝรั่งเศส วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Meditation Center) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดบรรยายธรรมและสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น จำนวน 20 คน โดยมีพระอาจารย์ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร เมตตาบรรยายเรื่องประโยชน์ของสมาธิเบื้องต้น จากนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนั่งสมาธิ

Geneva International Meditation Center

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ จัดบรรยายธรรมและสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร บรรยายธรรมหัวข้อ “Life balance” หรือ “สร้างสมดุลชีวิตด้วยสมาธิ”

Meditation at Webster University

มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ในเจนีวา นำการทำสมาธิสู่ห้องเรียนให้นักศึกษาปฏิบัติจริง พร้อมขยายผลแก่ผู้สนใจหลังมีผลตอบรับดี วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ (Webster University) วิทยาเขตเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (Geneva Campus) ได้นิมนต์พระ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Meditation Center)

พิธีบูชาข้าวพระ เดือนตุลาคม

  วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ  โดยพิธีเริ่มในเวลา 04.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทย  จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ  และร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นประวัติศาสตร์และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์

MEDITATION SESSION IN GENEVA

Wat Phra Dhammakaya Switzerland organized a meditation session in Geneva. On Saturday, September 24, 2016, teaching monks from Wat Phra Dhammakaya Switzerland has bisited and led a meditation session in Geneva. The ceremony started with teaching monks leading the laypeople to pay respect to…

MEDITATION SESSION IN BASEL

Wat Phra Dhammakaya Switzerland has organized a meditation session in Basel On Sunday, September 18, 2016, teaching monks from Wat Phra Dhammakaya Switzerland has paid a visit and led a meditation session at Kalyanamitra Nokkeaw in Basel. The ceremony began in late morning with Kalyanamitra…

วันครูวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยคณะเจ้าภาพได้น้อมนำพานพุ่ม ดอกไม้ ธูป เทียน แพ ขึ้นสักการะ หน้ารูปเหมือน พระมงคลเทพมุนี จากนั้น พระอาจารย์ได้นำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และนำปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็น ปฏิบัติบูชา แด่ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

พิธีสวดพระอภิธรรม กัลฯ จิตรา พุ่มไพจิตร

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีสวดพระอภิธรรม  เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย ได้ร่วมกันจัดพิธีสวดพระอภิธรรม แด่ กัลฯจิตรา พุ่มไพจิตร ผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นยอดนักสร้างบารมี ผู้ร่วมสร้าง ร่วมสถาปนา วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ มาโดยตลอดและการที่คณะเพื่อนกัลยาณมิตรได้มาร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้