Meditation at Basel

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดปฏิบัติธรรม ที่ บ้านกัลฯนกแก้ว กันเตอร์  ณ เมือง บาเซิ่ล โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยมี ครอบครัวกันเตอร์ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ

พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนมีนาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ  พิธีเริ่มในเวลา 03.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทย ผ่านทางช่อง ดีเอ็มซี จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ  จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์และจัดสหวาระเดือนเกิดต่อด้วยถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์

Meditation in France

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  เจริญพระพุทธมนต์จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร  ณ เมือง เอทรอมแบร์ โดยพิธีเริ่มในช่วงสายกัลฯธี ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ  

Makha Bucha day

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ได้จัดงานวันมาฆบูชา พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 5.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นพระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ เสร็จพิธีในภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์   ช่วงสาย  สาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญในวันมาฆบูชานี้ 

Meditation at Basel

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดปฏิบัติธรรม ที่ บ้านกัลฯนกแก้ว กันเตอร์  ณ เมือง บาเซิ่ล โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯนกแก้ว กันเตอร์ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ

Meditation at Geneva

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ จัดปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ เมืองเจนีวา โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯสุรินทร์ เบนิโต จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีลห้า

พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ในเวลา 03.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า พระครูภาวนาวิริยกิจ ให้โอวาท พร้อมแจ้งข่าวสารงานบุญ จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์และจัดสหวาระเดือนเกิด

Meditation at Basel

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดปฏิบัติธรรม ที่ บ้านกัลฯนกแก้ว กันเตอร์  ณ เมือง บาเซิ่ล โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯนกแก้ว กันเตอร์ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส

Meditation at Bach

วันเสาร์ที่ 16  มกราคม พ.ศ. 2559  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  เจริญพระพุทธมนต์จัดปฏิบัติธรรมบ้าน กัลฯอุดม แก้วกัน  ณ เมือง Bach โดยพิธีเริ่มในช่วงสาย กัลฯอุดม แก้วกัน ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ

Ceremony at Thai Mae Mun restaurant

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  ทำบุญร้านอาหารที่ร้าน Thai mae mun ณ เมือง ทูรก์เกา โดยพิธีเริ่มในช่วงสายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ จากนั้น กัลฯวาสนา บุญมาเลิศ และกัลฯมณีรัตน์ บุญมาเลิศ ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย