ธุดงค์ปีใหม่สวดมนต์ข้ามปี พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนมกราคม

เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดกิจกรรมงานบุญอยู่ธุดงค์ปีใหม่ขึ้น มีการปฏิบัติธรรมโดยฟังธรรมจากพระอาจารย์ ตลอดทั้งภาคเช้า สาย บ่าย ทำให้สาธุชนที่มาอยู่ธุดงค์ได้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น ใจนิ่ง ตัวเบาสบาย และได้เข้าใจธรรมะมากขึ้น ในพิธีกรรมภาคค่ำเริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ 

พิธีปุปพเปตพลี

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมให้กับญาติผู้ล่วงลับ โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯสมพิศ นิ่มนวล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีล จากนั้นพระอาจารย์สวดอภิธรรมให้กับญาติผู้ล่วงลับ

Meditation at Basel

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดสวดอภิธรรม ที่ บ้านกัลฯทองศรี วิลด์ วงศ์งาม  ณ เมือง บาเซิ่ล โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯทองศรี วิลด์ วงศ์งาม จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีล

พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนธันวาคม 2558

เมื่ออาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ได้จัดงานพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนธันวาคม พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 3.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยพร้อมกันบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านช่องทางดีเอ็มซี และร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นพระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญและจัดสหวาระเดือนเกิด เสร็จพิธีในภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ 

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดร่วมพิธีทอดกฐินตามวัดพระธรรมกายประเทศไทย โดยพิธีเริ่มในเวลา 07.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านทางช่อง ดีเอ็มซี หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินโดยมีประธานนำกล่าวได้แก่ กัลฯนิษฎาพร แบเกอร์และกัลฯปทุมมา ซโตลล์ แซ่ปุง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายทองคำโดยมีกัลฯนิษฎาพร แบเกอร์และกัลฯธารินี รูฟท์ ศิริพรประสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

Kathina Ceremony

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตฯ ในนามของสมาคม Dhammakaya International Meditation Association  และลูกพระธัมฯ ชาวสวิตเซอร์แลนด์  ได้ร่วมจัดงานทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์  ประจำปี พ.ศ.2558                       

Meditation middle way at Schwyz

ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มกัลยาณมิตรสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดปฎิบัติธรรมสุดสัปดาห์ที่เมืองชวิซ โดยมีพระอาจารย์ผลัดเปลี่ยนให้คำแนะนำการปฏิบัติธรรม วันศุกร์ที่ 23 ภาคค่ำพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นนั่งสมาธิจากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ พระอาจารย์นำกล่าวอยู่ธุดงค์และอาราธนาศีล 8 เพื่อให้ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเบิกบานใจ ต่อด้วยพี่เลี้ยงปฐมนิเทศการอยู่ร่วมกัน กฏระเบียบ และกิจกรรมต่างๆ

KATHINA 8 Nov 2015

  Kathian-Zeremonie 2015 Wat Phra Dhammakaya Schweiz am Sonntag , 8. November 2015 bei Schulhaus Obergoldbach   กฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียน เมือง Obergoldbach  

Meditation at Thurgau

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558  คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดทำบุญร้านอาหารประจำปีที่ร้านกัลฯ กัญจนี ภัทรเวชวงศ์ ณ เมือง ทูรก์เกา โดยพิธีเริ่มในช่วงสายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ จากนั้น กัลฯกัญจนี ภัทรเวชวงศ์ ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีอาราธนาศีลห้า จากนั้นคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์

Meditation at Biel

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดบ้าน  ของกัลฯโสพิศ  เจอร์มัน  ณ เมือง เบียน พิธีเริ่มในช่วงสายกัลฯโสพิศ  เจอร์มัน จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีลห้า สวดเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้าน