เริ่มเล่าเรื่อง

สวัสดี ข้าพเจ้ามาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ 12 ปี มีเรื่องราวดีๆ ในการสร้างบารมีมากมายในประเทศนี้ ที่อย่างจะเล่า อยากจะบันทึกเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆ และอยากจะแบ่งปันให้กับท่านผู้อ่าน ได้รับรู้ รับทราบ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้ชื่อว่า ประเทศที่สวยงามดุจเทพนิยาย มีธรรมชาติเป็นจุดขาย เป็นดินแดนที่มีขุนเขาสูงสวยงาม นามภูเขาแอลป์