Thai Supatra Restaurant & Cafe

สวิตเซอร์แลนด์จัด One Day Meditation Retreat มีนานาชาติกว่า 30 คนเข้าร่วม วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ร่วมกับ ร้านอาหารไทยสุพัตรา (Thai Supatra Restaurant & Cafe) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรม One Day Meditation Retreat โดยมีพระอาจารย์วิชัย ปุณณธัมโม บรรยายธรรมหัวข้อ Mindfulness Meditation

Geneva International Meditation Center

ปรบมือรัวๆ! ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวาจัดนั่งสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นด้วยภาษาฝรั่งเศส วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Meditation Center) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดบรรยายธรรมและสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น จำนวน 20 คน โดยมีพระอาจารย์ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร เมตตาบรรยายเรื่องประโยชน์ของสมาธิเบื้องต้น จากนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนั่งสมาธิ

Geneva International Meditation Center

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ จัดบรรยายธรรมและสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร บรรยายธรรมหัวข้อ “Life balance” หรือ “สร้างสมดุลชีวิตด้วยสมาธิ”

Meditation at Webster University

มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ในเจนีวา นำการทำสมาธิสู่ห้องเรียนให้นักศึกษาปฏิบัติจริง พร้อมขยายผลแก่ผู้สนใจหลังมีผลตอบรับดี วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ (Webster University) วิทยาเขตเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (Geneva Campus) ได้นิมนต์พระ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Meditation Center)

Retreat Meditation 2016

Meditation middle way at Schwyz

ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มกัลยาณมิตรสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดปฎิบัติธรรมสุดสัปดาห์ที่เมืองชวิซ โดยมีพระอาจารย์ผลัดเปลี่ยนให้คำแนะนำการปฏิบัติธรรม วันศุกร์ที่ 23 ภาคค่ำพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นนั่งสมาธิจากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ พระอาจารย์นำกล่าวอยู่ธุดงค์และอาราธนาศีล 8 เพื่อให้ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเบิกบานใจ ต่อด้วยพี่เลี้ยงปฐมนิเทศการอยู่ร่วมกัน กฏระเบียบ และกิจกรรมต่างๆ

Middle way introductory

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดคอร์สสมาธิให้แก่ชาวสวิส โดยมีชาวท้องถิ่นที่สนใจคอร์สมาธิมากันด้วยความเบิกบานใจ โดยมีพระครูภาวนาวิริยกิจเป็นพระอาจารย์สอนสมาธิและมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมันคือกัลฯสมศักดิ์ จิระ  เป็นล่ามภาษาอธิบายให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าใจและวิธีข้อปฏิบัติต่างๆให้กับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้

Meditationskurs

3 Tage Meditationskurs Bei Wat Phra Dhammakaya Schweiz Am 11. – 13. September 2015 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฎิบัติธรรมสุดสัปดาห์ ให้กับชาวท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ให้กับชาวท้องถิ่น โดยมี พระครูภาวนาวิริยกิจ เป็นพระอาจารย์สอนสมาธิและมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมัน คือ กัลฯสมศักดิ์ จิระ เป็นล่ามภาษาอธิบายให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าใจและวิธีข้อปฏิบัติต่างๆให้กับชาวท้องถิ่น

Meditationkurs 10.06.2558

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได้มีชาวท้องถิ่น (ชาวสวิตฯ) ที่สนใจการปฏิบัติธรรม เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ในภาคค่ำ โดยมีพระครูภาวนาวิริยะกิจ เป็นผู้แนะนำการปฏิบัติธรรม และตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ ก่อนที่จะได้นั่งปฏิบัติธรรมร่วมกัน ซึ่งแต่ละท่านก็ได้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี เนื่องจากได้ทำการบ้าน ที่พระอาจารย์ได้ให้กลับไปทำที่บ้านอย่างต่อเนื่อง *กัลฯ สมศักดิ์ จิระ แปลเป็นภาษาเยอรมัน [Show slideshow]