บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี ระหว่างวันที่ 20 เมษายน-22 เมษายน พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้วขึ้นเพื่อบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนีในวันคุ้มครองโลก  ซึ่งมีลูกพระธัมฯทั่วประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางมาร่วม ประพฤติพรหมจรรย์ โดยการถือศีล 8 ปฏิบัติธรรม หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว อุบาสิกาแก้วทุกท่าน เข้ารับฟังการปฐมนิเทศจากพระอาจารย์ เรื่องข้อปฏิบัติในการอบรม