Meditation in Thun 13.06.2558

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  ทำบุญครบ 100 วันให้กับกัล ฯโอเล่ พรีเดอร์เซ่นผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่บ้านกัลฯ เขมิกา พรีเดอเซ่น ณ เมือง ทูน โดยพิธีเริ่มในช่วงสาย พระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเพิ่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอากพร้อมที่จะส่งบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับ จากนั้น กัลฯเขมิกา พีเดอร์เซ่น และกัลฯยุพิน ไรม์เพรคห์ ได้เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นสาธุชนได้อาราธนาศีลห้าพร้อมกัน