Dhamma Study

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558  พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้พาสาธุชนไปสอบธรรมศึกษาทั้งชั้นตรีและชั้นโท ณ วัดศรีนครินทรวาราม เมืองโซโลธูร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพมุนี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติโมลี เจ้าสำนักพุทธศาสนศึกษาและประธานคณะกรรมการอำนวยการ