Dhammachai Day

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดจัดปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนีเนื่องในวันธรรมชัย เพื่อบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี ซึ่งมีลูกพระธัมฯทั่วประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางมาร่วม ปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้ สาธุชนทุกท่านได้ประกอบพิธีเนื่องในวันธรรมชัยโดยเริ่มเวลา 9.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม และถวายสักการะ พระเทพญาณมหามุนีฯ โดยมี กัลฯอารี ไทรสาหร่าย เป็นตัวแทนถวายพานธูปเทียนแพ

Meditation at Geneva

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยพิธีเริ่มในช่วงสาย  กัลฯสุรินทร์ สุขสำราญ ได้เป็นตัวแทนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นพระอาจาย์นำนั่งสมาธิก่อนที่จะเป็นพิธีอาราธนาศีลห้า  ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลฯสุรินทร์ สุขสำราญ และ กัลฯบัวเผื่อน อาบสุวรรณ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

Meditation at Basel

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญทำบุญบ้านกัลฯน้ำนิ่ง รอดอินทรา ณ เมือง บาเซิ่ล โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯน้ำนิ่ง รอดอินทรา จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีลห้า จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

Meditation at Biel

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  สวดพระอภิธรรม ณ เมืองเบียน ภาคสาย พระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ   จากนั้น กัลฯสุกัญญา แซ่ลี้  ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีลห้า อาราธนาธรรม พระอาจารย์สวดพระอภิธรรม จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ทอดผ้าบังสุกุล

Middle way meditation

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดคอร์สสมาธิให้แก่ชาวสวิส โดยมีชาวท้องถิ่นที่สนใจคอร์สมาธิมากันด้วยคาวมเบิกบานใจ โดยมีพระครูภาวนาวิริยกิจเป็นพระอาจารย์สอนสมาธิและมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมันคือกัลฯสมศักดิ์ จิระ  เป็นล่ามภาษาอธิบายให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าใจและวิธีข้อปฏิบัติต่างๆให้กับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้ โดยก่อนที่จะนั่งสมาธิพระอาจารย์ก็ได้แนะนำการวางใจให้ปลดปล่อยเรื่องภายนอกไม่ให้มารบกวนจิตใจ

Novice No.3

โครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 3 โดยได้มีน้องๆจากทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ซึ่งมีทั้งโซนภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอิตาลี

Dhammakaya Swiss

ประมวลภาพพิธีปิดแผ่นทองสักการะแก้วบรมจักรพรรดิ์รัตนสีมาบาวาเรีย ณ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนที่จะได้นำไปประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ซึ่งได้เดินทางมาจากประเทศไทย และได้เวียนไปยังวัดสาขาๆต่างในทวียุโรป

พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนสิงหาคม 2558

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีหล่อเทียนพรรษา  พิธีเริ่มในเวลา 04.30 น. พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทยผ่านช่องทางดีเอ็มซี จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ และร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ต่อด้วยการจัดสหวาระเดือนเกิดสำหรับผู้ที่มีวาระวันคล้ายวันเกิดเดือนสิงหาคม จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันไปถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์