พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนสิงหาคม 2558

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีหล่อเทียนพรรษา  พิธีเริ่มในเวลา 04.30 น. พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทยผ่านช่องทางดีเอ็มซี จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ และร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ต่อด้วยการจัดสหวาระเดือนเกิดสำหรับผู้ที่มีวาระวันคล้ายวันเกิดเดือนสิงหาคม จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันไปถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์