Novice No.3

โครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 3 โดยได้มีน้องๆจากทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ซึ่งมีทั้งโซนภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอิตาลี