Middle way meditation

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดคอร์สสมาธิให้แก่ชาวสวิส โดยมีชาวท้องถิ่นที่สนใจคอร์สมาธิมากันด้วยคาวมเบิกบานใจ โดยมีพระครูภาวนาวิริยกิจเป็นพระอาจารย์สอนสมาธิและมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมันคือกัลฯสมศักดิ์ จิระ  เป็นล่ามภาษาอธิบายให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าใจและวิธีข้อปฏิบัติต่างๆให้กับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้ โดยก่อนที่จะนั่งสมาธิพระอาจารย์ก็ได้แนะนำการวางใจให้ปลดปล่อยเรื่องภายนอกไม่ให้มารบกวนจิตใจ