Meditation at Geneva

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยพิธีเริ่มในช่วงสาย  กัลฯสุรินทร์ สุขสำราญ ได้เป็นตัวแทนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นพระอาจาย์นำนั่งสมาธิก่อนที่จะเป็นพิธีอาราธนาศีลห้า  ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลฯสุรินทร์ สุขสำราญ และ กัลฯบัวเผื่อน อาบสุวรรณ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย