พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนกันยายน 2558

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีเริ่มในเวลา 04.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ  จากนั้นร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์ ภาคสายพระอาจารย์และสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาด เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 จากนั้นเป็น