Middle way introductory

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดคอร์สสมาธิให้แก่ชาวสวิส โดยมีชาวท้องถิ่นที่สนใจคอร์สมาธิมากันด้วยความเบิกบานใจ โดยมีพระครูภาวนาวิริยกิจเป็นพระอาจารย์สอนสมาธิและมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมันคือกัลฯสมศักดิ์ จิระ  เป็นล่ามภาษาอธิบายให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าใจและวิธีข้อปฏิบัติต่างๆให้กับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้