Meditation middle way at Schwyz

ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มกัลยาณมิตรสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดปฎิบัติธรรมสุดสัปดาห์ที่เมืองชวิซ โดยมีพระอาจารย์ผลัดเปลี่ยนให้คำแนะนำการปฏิบัติธรรม วันศุกร์ที่ 23 ภาคค่ำพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นนั่งสมาธิจากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ พระอาจารย์นำกล่าวอยู่ธุดงค์และอาราธนาศีล 8 เพื่อให้ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเบิกบานใจ ต่อด้วยพี่เลี้ยงปฐมนิเทศการอยู่ร่วมกัน กฏระเบียบ และกิจกรรมต่างๆ

KATHINA 8 Nov 2015

  Kathian-Zeremonie 2015 Wat Phra Dhammakaya Schweiz am Sonntag , 8. November 2015 bei Schulhaus Obergoldbach   กฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียน เมือง Obergoldbach  

Meditation at Thurgau

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558  คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดทำบุญร้านอาหารประจำปีที่ร้านกัลฯ กัญจนี ภัทรเวชวงศ์ ณ เมือง ทูรก์เกา โดยพิธีเริ่มในช่วงสายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ จากนั้น กัลฯกัญจนี ภัทรเวชวงศ์ ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีอาราธนาศีลห้า จากนั้นคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์

Meditation at Biel

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดบ้าน  ของกัลฯโสพิศ  เจอร์มัน  ณ เมือง เบียน พิธีเริ่มในช่วงสายกัลฯโสพิศ  เจอร์มัน จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีลห้า สวดเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้าน  

131 ปี พระมงคลเทพมุนี

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ได้จัดงานบุญวันครูวิชาธรรมกาย โดยในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์    ช่วงสายสาธุชนทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนขบวนอัญเชิญพานธูปเทียนแพ พานพุ่ม พานดอกไม้ พานพุ่มสักการะเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นเป็นพิธีเปิดกรวยบูชาหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีฯ  ต่อด้วยพิธีน้อมถวายพานดอกไม้ พวงมะลิแก้วบนแท่นสักการะ

September 2015