พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดร่วมพิธีทอดกฐินตามวัดพระธรรมกายประเทศไทย โดยพิธีเริ่มในเวลา 07.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านทางช่อง ดีเอ็มซี หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินโดยมีประธานนำกล่าวได้แก่ กัลฯนิษฎาพร แบเกอร์และกัลฯปทุมมา ซโตลล์ แซ่ปุง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายทองคำโดยมีกัลฯนิษฎาพร แบเกอร์และกัลฯธารินี รูฟท์ ศิริพรประสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

Kathina Ceremony

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตฯ ในนามของสมาคม Dhammakaya International Meditation Association  และลูกพระธัมฯ ชาวสวิตเซอร์แลนด์  ได้ร่วมจัดงานทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์  ประจำปี พ.ศ.2558                       

October 2558