พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนธันวาคม 2558

เมื่ออาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ได้จัดงานพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนธันวาคม พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 3.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยพร้อมกันบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านช่องทางดีเอ็มซี และร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นพระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญและจัดสหวาระเดือนเกิด เสร็จพิธีในภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์