พิธีปุปพเปตพลี

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมให้กับญาติผู้ล่วงลับ โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯสมพิศ นิ่มนวล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีล จากนั้นพระอาจารย์สวดอภิธรรมให้กับญาติผู้ล่วงลับ