ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ขัดวิมานขัดใจ

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ห้องนอน

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ห้องนางรำ

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

ธุดงค์ปีใหม่สวดมนต์ข้ามปี พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนมกราคม

เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดกิจกรรมงานบุญอยู่ธุดงค์ปีใหม่ขึ้น มีการปฏิบัติธรรมโดยฟังธรรมจากพระอาจารย์ ตลอดทั้งภาคเช้า สาย บ่าย ทำให้สาธุชนที่มาอยู่ธุดงค์ได้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น ใจนิ่ง ตัวเบาสบาย และได้เข้าใจธรรมะมากขึ้น ในพิธีกรรมภาคค่ำเริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ